Založenie cechu - 15. jún 2004


CPaC  východného Slovenska  vznikol na ustanovujúcom valnom zhromaždení v Smižanoch dňa 15.06.2004, ktorého sa zúčastnilo 18 subjektov. Z  prítomných do cechu vstúpilo v tom čase 13 subjektov. Na valnom zhromaždení boli schválené stanovy cechu, zvolené bolo predstavenstvo a dozorná rada.Zakladajúci členovia predstavenstva :
  • PACIGA Ján
  • SLAVKOVSKÝ Bohuslav
  • ONDO Ján, Ing.
  • KASPERKEVIČ Viliam, Ing.
  • KOVEROVÁ Paulína
  • HUSZÁKOVÁ Viera, Ing.
  • PROŠUCH Pavol, Ing.
  • ČILIAK Peter

Registrácia : Štatistický úrad SR,  IČO : 35561084