V zmysle stanov cechu, článku VII. sú orgánmi Cechu :

 

 • Valné zhromaždenie
 • Predstavenstvo
 • Dozorná rada

 

Členmi Predstavenstva pre obdobie február 2017 - 2018 sú :

 • Paciga Ján - predseda / Pekáreň Paciga s.r.o. Spišská Nová Ves
 • Vyšovská Mária : podpredseda /Cukráreň Marianna, Stará Ľubovňa
 • Jamniczký Vojtech- tajomník / Zeelandia Rozhanovce
 • Amáši Miroslav, Ing. - člen / Pekáreň PACIGA, Spišská Nová Ves
 • Koverová Paulína - členka / Pekáreň Hrašovik


Dozornú radu tvoria :

 • Slavkovský Bohuslav. - predseda / Pekáreň Postap s.r.o. Ondavské Matiašovce
 • Husáková Viera - členka / Pekáreň Omnimarket Malá Ida
 • Maťašová Mária , členka / Pekáreň Šandal pri Stropkove

 

Členmi Predstavenstva pre obdobie február 2012 - 2016 sú :

 • SLAVKOVSKÝ Bohuslav - predseda / Pekáreň Postap s.r.o., Ondavské Matiašovce
 • FIĽKO Martin - člen / Pekáreň FIK0, Remetské Hámre
 • ALMÁŠI Miroslav, Ing. - člen / Pekáreň PACIGA, Spišská Nová Ves
 • EGREŠI Emil, Ing. - člen / Hotelová akadémia, Košice
 • VYŠOVSKÁ Mária : člen/Cukráreň Marianna, Stará ĽubovňaDozornú radu tvoria :

 • KASPERKEVIČ Viliam, Ing. - predseda / Pekáreň Kristián s.r.o., Nová Ľubovňa
 • KOVEROVÁ Paulína - členka / Pekáreň Hrašovik
 • TÓTHOVÁ ANNA , člen / Tofako s.r.o, Sečovce

 

Členmi Predstavenstva pre obdobie február 2008 - 2012 sú  :

 • PACIGA Ján - predseda / Pekáreň PACIGA, Spišská Nová Ves
 • FIĽKO Martin - člen / Pekáreň FIK0, Remetské Hámre
 • KOVEROVÁ Paulína - členka /  Pekáreň Hrašovik
 • SLAVKOVSKÝ Bohuslav  - podpredseda / Pekáreň Postap s.r.o., Ondavské Matiašovce
 • VYŠOVSKÁ Mária : Cukráreň Marianna, Stará Ľubovňa

 
Dozornú radu tvoria :

 • KASPERKEVIČ Viliam, Ing. - predseda / Pekáreň Kristián s.r.o., Nová Ľubovňa
 • HUSZÁKOVÁ Viera, Ing.,  členka /  Omni Market, Malá Ida
 • PRIBULA Branislav , člen / Pekáreň pod Baštou, Sabinov

 

 

Členmi Predstavenstva pre obdobie február 2006 - 2008 boli  :

 • PACIGA Ján - predseda  / Pekáreň PACIGA, Spišská Nová Ves
 • KASPERKEVIČ Viliam, Ing. - člen / Pekáreň Kristián s.r.o., Nová Ľubovňa
 • KOVEROVÁ Paulína  - člen / Pekáreň Hrašovik
 • SLAVKOVSKÝ Bohuslav  - člen / Pekáreň Postap s.r.o., Ondavské Matiašovce
 • VYŠOVSKÁ Mária  - člen / Cukráreň Marianna, Stará Ľubovňa

 

Dozornú radu tvorili :

 • ČILIAK Peter - člen / Čili 5 s.r.o., Sečovce
 • HUSZÁKOVÁ Viera, Ing. - člen /  Omni Market, Malá Ida
 • PRIBULA Branislav - člen /, Pekáreň pod Baštou, Sabinov