VIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CPaCVS

24.03.2012, 11:02, Miroslav Almasi

Dňa 23.marca 2012 sa konalo v reštaurácii Šariš Park - Veľký Šariš v poradí  8. valné zhromaždenie Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska .

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 32 členov z celkového počtu 36 členov cechu. Správu dozornej rady predniesol Ing Viliam Kasperkevič, predseda DR. Správu predstavenstva o činnosti a hospodárení cechu za rok 2011 predniesol cechmajster Ján Paciga. V diskusii neboli k správam prednesené žiadne pripomienky.

 

 


Po správach pracovných komisí boli prevedené voľby do orgánov cechu. O ich výsledku informujeme na stránke predestavenstvo.

Novozvolený predseda predstavenstva predniesol návrh plánu aktivít a návrh rozpočtu na rok 2012, ktoré boli schválené.

Po ukončení rokovania VZ členovia cechu relaxovali vo Wellnes centre. Po večeri nasledovalo spoločenské posedenie pri hudobnej produkcii.

Program bol ukončený raňajkami a odchodom účastníkov.

 

 
« Späť


Diskusia: "VIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CPaCVS"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre