Komentáre

VIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CPaCVS

Dňa 23.marca 2012 sa konalo v reštaurácii Šariš Park - Veľký Šariš v poradí  8. valné zhromaždenie Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska .

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 32 členov z celkového počtu 36 členov cechu. Správu dozornej rady predniesol Ing Viliam Kasperkevič, predseda DR. Správu predstavenstva o činnosti a hospodárení cechu za rok 2011 predniesol cechmajster Ján Paciga. V diskusii neboli k správam prednesené žiadne pripomienky.

 

 Zatiaľ nie sú vložené žiadne príspevky.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: