Cech pekárov a cukrárov západného Slovenska
M.R. Štefánika č. 10,
902 01 PEZINOK,
Tel./Fax: 033/641 33 14, 033/ 641 23 97
Email: sekretariat@cechpekarov.sk
 

 

 

 

Únia priemyselných pekárov
Záhradnícka 21 , 811 07 BRATISLAVA
E-mail: kovacova@procommunications.sk
Mobil: 0918 046 121
 

 

 

Podnikateľský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v Slovenskej Republike
Záhradnícka 21 , 811 07 BRATISLAVA
telefón: 00421 2 44258272
mobil: 00421 903 628 444
szpcc@szpcc.sk