Vďakyvzdanie novému chlebu, Michalovce 2007


Vďakyvzdanie novému chlebu, Michalovce 2007