Príhovor Ing. Vojtecha Gottschalla, predsedu CPC-RZS


Príhovor Ing. Vojtecha Gottschalla, predsedu CPC-RZS