Poďakovanie za reprezentáciu cechu pekárni JUNO, Hrašovik


Poďakovanie za reprezentáciu cechu pekárni JUNO, Hrašovik