Poďakovanie za reprezentáciu cechu Jarmile SALAJOVEJ, Pekáreň PACIGA, SPišská Nová Ves


Poďakovanie za reprezentáciu cechu Jarmile SALAJOVEJ, Pekáreň PACIGA, SPišská Nová Ves