PEČIEME NA VEĽKÚ NOC

22.03.2017, 09:07 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 1809

Dňa 05.apríla 2017 Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska pripravuje prezentáciu členov aj nečlenov cechu na akcii pod názvom „Pečieme na Veľkú noc“, ktorá sa uskutoční v priestoroch obchodného centra Madaras v Spišskej Novej Vsi. Hlavnou aktivitou tohto podujatia bude III. Ročník súťaže o „Najlepší zemplínsky koláč (veľkonočná paska)“. Sprievodnými akciami budú súťaže o „Najkrajší cukrársky veľkonočný výrobok“ a „Najkrajší pekársky veľkonočný výrobok“.

 

Celý článok...

IX. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CPaCVS

22.03.2017, 09:47 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 1792

Dňa 23. novembra 2016 sa konalo v reštaurácii Penzión-restaurant STEFANI v Smižanoch v poradí 9. valné zhromaždenie Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska .

Na Valné zhromaždenie bolo pozvaných 32 členov cechu, svoju účasť potvrdilo 26 členov, prítomných bolo celkovo 21 čelnov cechu. Na valnom zhromaždení boli postupne prezentované správy dozornej rady o hospodárení cechu za roky 2012 až 2016 spolu so správou predstavenstva o aktivitách realizovaných v rovnako sledovanom období.

 

V programe rokovania valného zhromaždenia vystúpila firma Ekvia s.r.o., s prezentáciou svojich noviniek v sortimente a s ponukou riešenia legislatívnych požiadaviek v oblasti označovania výrobkov prostredníctvom internetového portálu ekviapremiumpro.sk. K problematike určovania výživových hodnôt vystúpila aj prednášajúca Ing. Alica Stavová PHDr. zo spoločnosti  AEON Consult, s.r.o. na tému výživové hodnoty na balených výrobkoch a označovanie výrobkov na predajných miestach.

Na záver rokovania valného zhromaždenia cechu predseda cechu p. Ján Paciga predstavil plán aktivít a rozpočet pre rok 2017, ktorý je zhrnutý v záverečnom protokole z rokovania.

 

Celý článok...

ŠPORTOVÝ DEŇ CECHU PEKÁROV A CUKRÁROV, ČINGOV 2012

01.07.2012, 13:39 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 1742

Dňa 30.06.2012 sa konal Športový deň Cechu pekárov a cukrárov výchdoného Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 200 pozvaných hostí a pekárov s ich rodinnými príslušníkmi. Na všetkých čakal bohatý kultúrny a športový program. Organizátorom podujatia bola pod záštitou cechu tento rok pekáreň Paciga zo Spišskej Novej Vsi, ktorá situovala toto podujatie do vstupnej brány do Slovenského raja, do vyhľadávanej turistickej oblasti Čingov.

 

 

Celý článok...

VIII. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CPaCVS

24.03.2012, 11:02 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 1823

Dňa 23.marca 2012 sa konalo v reštaurácii Šariš Park - Veľký Šariš v poradí  8. valné zhromaždenie Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska .

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 32 členov z celkového počtu 36 členov cechu. Správu dozornej rady predniesol Ing Viliam Kasperkevič, predseda DR. Správu predstavenstva o činnosti a hospodárení cechu za rok 2011 predniesol cechmajster Ján Paciga. V diskusii neboli k správam prednesené žiadne pripomienky.

 

 

Celý článok...

ŠPORTOVÝ DEŇ CECHU PEKÁROV A CUKRÁROV, SEČOVCE 2010

02.03.2010, 08:38 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 1453

Firma Tofako pod vedením pani Tothovej zorganizovala športové hry a deň detí v Sečovciach.

Na hrách sa zúčastnilo viac mako 350 pekárov, ich rodinných príslušníkov a hostí.

Boli pripravené rôzne súťaže pre deti aj dospelých.

 

 

Celý článok...

ŠPORTOVÝ DEŇ CECHU PEKÁROV A CUKRÁROV, DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE 2009

22.06.2009, 23:31 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 3826

Dňa 13. júna 2009 bol v Družstevnej pri Hornáde neobyčajný deň. Stretli sa tam majitelia pekární so svojimi zamestnancami, rodiny s deťmi, priatelia a hostia Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska na podujatí s názvom " Športový deň ".  Tento ročník sa podujali organizačne zabezpečiť pekárne : JUNO Hrašovik - p. Koverová, FIKO Remetské Hámre - p. Fiľko a TOFAKO Sečovce - p. Tóthová. 

Celý článok...

SLOVENSKÍ PEKÁRI NAJLEPŠÍ VO FUTBALE

22.06.2009, 23:34 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 3962

Slovenskí pekári dosiahli vynikajúci úspech, keď vyhrali prestížný medzinárodný turnaj organizovaný poľskými pekármi, ktorý sa konal 20. -21. júna 2009 v poľskom Nowom Saczi. Slovensko na tomto podujatí zastupovali pekári cechov východného a západného Slovenska. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, počasie futbalu neprialo, no napriek tomu sa našim chlapcom podaril husársky kúsok. Vo finále podali vynikajúci výkon a favorizovaným Poliakom uchmatli víťazný pohár v penaltovom rozstrele. Bravo chlapci.

 

 

Horný rad zľava :
(1) Maroš Balint, (2) Bohuslav Slavkovský, (3) Ján Paciga, (4) Erik Kasperkevič, (5) Dominik Slavkovský, (6) Lukáš Kulich, (7) Maroš Nemergut,

Dolný rad zľava :
(1) Erik Streňo, (2) František Bartek, (3) Patrik Kasperkevič, (4) Miroslav Vožný, (5) Peter Bartek

Celý článok...

IV. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CECHU

20.03.2008, 11:28 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 2679


V reštaurácii Hummer na D1 medzi Prešovom a Košicami sa 12. februára 2008 konalo v poradí IV. valné zhromaždenie   Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska. Na spracovaní informácií a úloh vyplývajúcich z plánu činnosti pre rok 2008 sa momentálne pracuje. Nateraz Vám prinášame len obrazovú prílohu .

                             

Celý článok...

VĎAKYVZDANIE NOVÉMU CHLEBU V MICHALOVCIACH

18.11.2007, 21:28 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 2952


Michalovce -
Počas Zemplínskeho jarmoku a Zemplínskych slávností, ktoré prebiehali 17-19. augusta  2007 v Michalovciach, lákala pozornosť návštevníkov atrakcia s názvom Vďakyvzdanie novému chlebu ako aj súťaž o „Najlepší Zemplínsky koláč“, ktorú zorganizoval Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska.
Celý článok...

Cech sa prezentoval na Európskych ľudových remeslách v Kežmarku v dňoch 6-8. júla 2007

13.07.2007, 10:40 , Miroslav Almasi | Komentáre: 1 | Počet zobrazení: 3161

Počas uplynulého víkendu  mesto Kežmarok organizovalo  podujatie pod názvom Trh Európskych ľudových remesiel  2007, na ktorom nechýbal ani Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska  zastúpený Stredným odborným učilišťom Kežmarok, Zeelandia Slovensko, pekárňou Kristián s.r.o., Stará Ľubovňa, cukrárňou Marianna, Stará Ľubovňa, pekárňou Postap s.r.o. , Ondav.Matiašovce a pekárňou Paciga, Sp. Nová Ves, ktorí na tomto podujatí predvádzali pekárske a cukrárske remeslo.
Celý článok...

ŠPORTOVÝ DEŇ CECHU PEKÁROV A CUKRÁROV, NOVÁ ĽUBOVŇA 2007

10.07.2007, 10:01 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 5273

V sobotu 23. júna 2007 sa na futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni uskutočnilo za účasti majiteľov pekární, resp. cukrární a ich zamestnancov s rodinnými príslušníkmi podujatie pod názvom "Športový deň pekárov a cukrárov východného Slovenska".  O toto podujatie bol skutočný záujem o čom svedčí aj fakt, že podujatia sa zúčastnilo viac ako 350 ľudí.

Celý článok...

III. VALNÉ ZHROMAŽDENIE CECHU

28.02.2007, 16:43 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 2649

 Dňa 14. februára 2007 sa v priestoroch reštaurácie HUMMER konalo v poradí III. valné zhromaždenie Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska, na ktorom boli zhodnotené minuloročné aktivity cechu.  III. valného zhromaždenia Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska sa zúčastnilo celkovo 57 účastníkov, z toho 34 z 49 riadnych členov malo svoje zastúpenie
Celý článok...

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ BRATISLAVSKÝ ROŽOK A O NAJKRAJŠÍ PLETENÝ VÝROBOK Z KYSNUTÉHO CESTA

02.05.2007, 12:00 , Miroslav Almasi | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 3657

1. ročník medzinárodnej súťaže o Najlepší Bratislavský rožok a o Najkrajší pletený výrobok z kysnutého cesta, sa konal na 14. veľtrhu gastronómie Danubius Gastro v Bratislave.  Do súťaže sa prihlásilo 27 súťažiacich (9 trojčlenných družstiev) z Česka, Maďarska a Slovenska. V kategórii družstiev sa absolútnym víťazom stala Združená stredná škola potravinárska (ZSŠP) na Harmincovej ul. v Bratislave.

Celý článok...